<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2673450732304179712\x26blogName\x3d.::+Bla+Bla+Bla+::.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cahaya-kebijaksanaan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cahaya-kebijaksanaan.blogspot.com/\x26vt\x3d3469298043917987658', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Iou
Welcome here.Cahaya Kebijaksanaan itu maksud namaku ^^v
I AM WHO AM I
Nur Fatini bt Mohd Fuad. 28 0ct. A girl who is...Talkative. Hyperactive. and Creative. Teehee. 'Aku'. Maaf itu habit.
...
Berapa kali jatuh itu tidak bernilai, yang dikira adalah berapa kali kita bangkit. If Allah says yes, nobody can say no. Andai berdakwah, jangan buang namamu daripada senarai penerima dakwah.
stalk me

.:: MalayTubers ::. posted on Thursday, 15 September 2011 { 08:47

http://www.youtube.com/watch?v=wSGLQ_xBN3w"Ehem... ehem" haa~ tengok tak movie tuh tadi... orang-orang yang ada dalam video tersebut : MatLuthfi & Shahrin Cool itu merupakan lelaki VLogging kegemaran saya,,

Seriously, selama ni, tak pernah sedar pun akan kewujudan makhluk-makhluk VLogging ( kasaq aeh bahasa. Maap ) yang lain.
Selama ni, aku hanya nampak MatLuthfi sahaja... sebab ::::

1. Dia Comeyyy~
2. Video dia Syiokk~
3. Lawokk ohh~
4. Pengajaran memang terbAekk ah!
5. Styleoeoeoeoeo0000~

Aku boleh kenal dengan si Shahrin cool ni pulokk melalui MatLuthfi ni sewaktu aku bukak profile MatLuthfi ini... Shahrin Cool ni pulakk :

1. Syiookk jugakk.
2. Hensemmm~
3. Muka cam Chineseee~ Auww <3
4. Lawokk!
5. Styleeoo~
6. BerPengajaran~

Demikianlah serba sedikit tentang MatLuthfi juga Shahrin Cool,, tapi bila aku tengok ang watch their video... Maksud aku, pabila aku tonton semua video yang dapat TOP 10 tuh, semuanya best,, semuanya ada kelebihan dan kelemahan sendiri...

benarlah kata org,, 

"DON'T JUDGE A BOOK BY ITS COVER"  

wASSALAM =DDD