<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2673450732304179712\x26blogName\x3d.::+Bla+Bla+Bla+::.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cahaya-kebijaksanaan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cahaya-kebijaksanaan.blogspot.com/\x26vt\x3d3469298043917987658', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Iou
Welcome here.Cahaya Kebijaksanaan itu maksud namaku ^^v
I AM WHO AM I
Nur Fatini bt Mohd Fuad. 28 0ct. A girl who is...Talkative. Hyperactive. and Creative. Teehee. 'Aku'. Maaf itu habit.
...
Berapa kali jatuh itu tidak bernilai, yang dikira adalah berapa kali kita bangkit. If Allah says yes, nobody can say no. Andai berdakwah, jangan buang namamu daripada senarai penerima dakwah.
stalk me

Kiamat 2012 ? o.O posted on Sunday, 8 January 2012 { 03:15

Assalamualaikum warohmatullahiwabarokatuh,..

Apa khabar semua ? semoga korang sihat belaka =D

Err, i dont know why, aku rasa semacam je harini. Rasa meremang, rasa seram sejuk and rasa nak menangis -.-' entah kenapa. Hmmm...


Tadi kat sekolah, waktu cikgu aku tulis tarikh, 8 Januari 2012, tetibe..

''2012. kiamat dah nak dekat. you semua pernah tengok tak movie 2012 tu ? ''

Err, oke. actually, dia tuh Chinese and she is Christian . kalau tak silaplahh. kalau silap pun, maybe dia Buddhist and paling tak pun atheist --' haha.

Tetibe teringat, waktu nak masuk tahun 2012 haritu, ramai sangat yang update sana update sini, post sana post sini tentang 'Kiamat 2012' . Err, --'

Kepada semua umat Islam, mohon jangan percaya. Syirik. Hanya Allah yang Maha Mengetahui bila akan berlakunya kiamat. Sebagai umat Islam, kita just perlu beriman dengan Hari Kiamat dan sentiasa mempersiapkan diri dengan bekalan ke alam sana.

Taktau nak cakap apo dah. klahbaii, assalamualaikum..