<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2673450732304179712\x26blogName\x3d.::+Bla+Bla+Bla+::.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cahaya-kebijaksanaan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cahaya-kebijaksanaan.blogspot.com/\x26vt\x3d3469298043917987658', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Iou
Welcome here.Cahaya Kebijaksanaan itu maksud namaku ^^v
I AM WHO AM I
Nur Fatini bt Mohd Fuad. 28 0ct. A girl who is...Talkative. Hyperactive. and Creative. Teehee. 'Aku'. Maaf itu habit.
...
Berapa kali jatuh itu tidak bernilai, yang dikira adalah berapa kali kita bangkit. If Allah says yes, nobody can say no. Andai berdakwah, jangan buang namamu daripada senarai penerima dakwah.
stalk me

Aaaaa, taktauu. posted on Sunday, 15 April 2012 { 07:14

Assalamualaikum warohmatullahiwabarokatuh. Feuhh, lama gila tak update blog.

''Dah lah lama gila pulak tu .'' Benci aku orang jawab camtu. -____________________-


Ashashishishushu. Okeh stop. Actually aku dah lama tak update sebab hahahihihohu. Then last-last boleh dah. Haaaa, magic kan kan kan kan ?

Eh eh, baru-baru nih, err, hari pertabalan sultan kot kalau tak silap aku lah kan, aishh, sultan nampak comey. Troloololol. Tapi lagi comey kalau aku yang jadi sultan . xP

Okeh, stop nonsense. Actually merepek merapu meraban malam nih nak lepas tension. haha. Sikitt. Qada qada. Qada sebab takleh nak online sebelum ni. qada sebab takleh nak update blog lama dah ni.

Baru habis jawab permatapintar . Feuhhh, alhamdulillah lega sebab dah habis. Tapi debarr tak habis. haha. Keliru lahh jugak sbb jawapan hampir sama je.

Aku taktau nak tulis apa dahh. Idea hilang. Bebudak FB kacauu. Nyett lahh depaa. Haha. Kbaii, salam.