<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2673450732304179712\x26blogName\x3d.::+Bla+Bla+Bla+::.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cahaya-kebijaksanaan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cahaya-kebijaksanaan.blogspot.com/\x26vt\x3d3469298043917987658', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Iou
Welcome here.Cahaya Kebijaksanaan itu maksud namaku ^^v
I AM WHO AM I
Nur Fatini bt Mohd Fuad. 28 0ct. A girl who is...Talkative. Hyperactive. and Creative. Teehee. 'Aku'. Maaf itu habit.
...
Berapa kali jatuh itu tidak bernilai, yang dikira adalah berapa kali kita bangkit. If Allah says yes, nobody can say no. Andai berdakwah, jangan buang namamu daripada senarai penerima dakwah.
stalk me

Aku taktau apa title nya -.- posted on Friday, 27 July 2012 { 22:59

Assalamualaikum warohmatullahiwabarokatuh.

Ehemmm. lamanya aku tak update blog. Berhabuk ? Eh tak pun. Blog aku suci bersihg. Tak macam orang lain. Asal lama tak update je berhabuk :p

Aha. 5 Ogos. Para pelajar Tingkatan 3 di negeri Kedah bakal menduduki Peperiksaan Percubaan Penilaian Menengah Rendah. Agak menakutkan. Kalau aku dapat 9a , insyaAllah PMR pun straight A's. InsyaAllah.

Why ? Sebab trial lagi susah daripada actual exam :)

Ramadan ke-8. Hari ni, 28 Julai. Ramadan ke-8. Alhamdulillah aku masih dipanjangkan umur dan diberi peluang untuk terus menjalani ibadah puasa dalam bulan yang mulia ini. Thanks Allah.

Ehem. Tak tertanya ke kenapa aku dah lama tak update ? Tak tanya ? -.- Alaa tanya la tanya la. Haha

Masa dan keadaan tidak mengizinkan. Apa yang sedang berlaku menghalang. Penghalang. Ni pun, aku mengambil kesempatan atas keadaan yang tak diizinkan ni. Beberapa minit lagi. Cuma beberapa minit.

Btw, aku nak ambil peluang ni nak ucap kat semua PMR candidates goodluck for your trial.

K away from phone. Away from laptop. Away from internet. Fly away~