<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2673450732304179712\x26blogName\x3d.::+Bla+Bla+Bla+::.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cahaya-kebijaksanaan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cahaya-kebijaksanaan.blogspot.com/\x26vt\x3d3469298043917987658', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Iou
Welcome here.Cahaya Kebijaksanaan itu maksud namaku ^^v
I AM WHO AM I
Nur Fatini bt Mohd Fuad. 28 0ct. A girl who is...Talkative. Hyperactive. and Creative. Teehee. 'Aku'. Maaf itu habit.
...
Berapa kali jatuh itu tidak bernilai, yang dikira adalah berapa kali kita bangkit. If Allah says yes, nobody can say no. Andai berdakwah, jangan buang namamu daripada senarai penerima dakwah.
stalk me

-.- posted on Saturday, 4 August 2012 { 02:20

Assalamualaikum warohmatullahiwabarokatuh.

Amacam semua readers. Ehem sihat ? :D Aimisssssssssssssssssssssssssmyblog -.- ahha

Lama oh tak update blog. And ni pun tengah blank nak tulis apa ._. Ohyaaa, esok, Ahad, 5 Ogos, Trial PMR. Wish me luck ! InsyaAllah Amin.

Sat lagi, balik rumah. Ni ada dekat cc. Pi dengan abang. Baru balik tuisyenn. Boleh pulak bebudak kelas aku tengok pelik -____________________-

Sat lagi, jemputlah mai ke surau al-Ikhwan . Ada majlis berbuka puasa. Sponsor daripada kami sekeluarga. Ehehehe :p

Seriously, i have no point to type. K takde mende untuk diceritakan.

Ahha ! *keluar mentol bercahaya*

Ceh ! Baru je ada idea. Amaran 'MASA ANDA HAMPIR HABIS. SILA TAMBAH MASA' dah keluar. -_______- kbaii salam.