<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2673450732304179712\x26blogName\x3d.::+Bla+Bla+Bla+::.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cahaya-kebijaksanaan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cahaya-kebijaksanaan.blogspot.com/\x26vt\x3d3469298043917987658', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Iou
Welcome here.Cahaya Kebijaksanaan itu maksud namaku ^^v
I AM WHO AM I
Nur Fatini bt Mohd Fuad. 28 0ct. A girl who is...Talkative. Hyperactive. and Creative. Teehee. 'Aku'. Maaf itu habit.
...
Berapa kali jatuh itu tidak bernilai, yang dikira adalah berapa kali kita bangkit. If Allah says yes, nobody can say no. Andai berdakwah, jangan buang namamu daripada senarai penerima dakwah.
stalk me

Itu Semua Mehnah posted on Sunday, 12 August 2012 { 07:26

Harapan umi abah. Harapan para guru. Harapan kawan-kawan. Harapan keluarga. Harapan aku sendiri. Kesimpulannya, harapan semua orang. Biarlah ilusi menjadi realiti. Moga-moga impian menjadi kenyataan. Bukan hanya berangan dengan angan-angan. InsyaAllah I will do it !

Masalah terbuku. Dipendam terus dipendam. Setiap insan. Ya pasti tidak dapat lari daripada masalah. Sama ada insan beriman atau kurang beriman mahupun yang kufur. Semuanya tidak akan lari daripada masalah. Bukan sahaja tidak akan lari, malahan berjalan dan merangkak daripada masalah juga susah.

Impian dan harapan pada masa yang sama penuh masalah. Sesak. Menyesakkan dada. Tapi tidak ingin mengecewakan juga tidak mahu dikecewakan. Ya Allah aku insan lemah. Bantu aku.

Kata-kata mereka membuatkan aku sering berdebar. Hati jadi gelisah. Kata-kata mereka. Kata-kata yang menyandarkan harapan dan kepercayaan yang penuh.

Terbeban. Kadangkala rasa terbeban. Ya amat terbeban dengan harapan yang disandarkan. Terbeban kerana takut. Sangat sangat takut. Takut tidak akan dapat dicapai. Harapan mereka adalah perkara penting. Amat penting.

“Jangan simpan masalah seorang diri. Nanti takut-takut masalah tu menjadi duri bagi diri sendiri.”

Ayat yang sering aku ungkapkan kepada kebanyakan rakan aku apabila mereka sedang menghadapi masalah. And now tak sangka ayat itu memakan diri sendiri. Tapi aku rasa segala puzzle yang aku hadapi ini adalah ujian. Tak dapat aku luahkan segala yang aku hadapi. Segala yang menyesakkan dada, jantung, hati, usus, bile duct, oesaphagus, trachea, bronchiole dan bronchus segala ni.

Aku rasa semua ini tak sesuai untuk diluahkan. Biarlah aku mengadu hanya pada Dia. Kurang rasa sedih. Kurang rasa gelisah. Kurang debar di dada. Menenangkan hati. Mententeramkan jiwa.  Bantuan Dia amat besar. Tak tergambar besarnya.

Nukilan aku kali ini agak aneh. Ya. Bahasa baku juga digunakan. Jangan pelik. Ini cara aku. Moga segala masalah yang membelenggu dapat diselesaikan segera. Segala harapan yang menjadi impian dan angan-angan yang sebelum ini membuatkan aku sering berangan akan menjadi kenyataan. Amin insyaAllah.

Itu semua mehnah. Ya aku tahu. Bantu aku. Tolong doakan aku.