<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2673450732304179712\x26blogName\x3d.::+Bla+Bla+Bla+::.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://cahaya-kebijaksanaan.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cahaya-kebijaksanaan.blogspot.com/\x26vt\x3d3469298043917987658', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Iou
Welcome here.Cahaya Kebijaksanaan itu maksud namaku ^^v
I AM WHO AM I
Nur Fatini bt Mohd Fuad. 28 0ct. A girl who is...Talkative. Hyperactive. and Creative. Teehee. 'Aku'. Maaf itu habit.
...
Berapa kali jatuh itu tidak bernilai, yang dikira adalah berapa kali kita bangkit. If Allah says yes, nobody can say no. Andai berdakwah, jangan buang namamu daripada senarai penerima dakwah.
stalk me

Saat mulai mencari juga warkah buat 'kau' posted on Sunday, 30 December 2012 { 23:32

Assalamualaikum warohmatullahiwabarokatuh.

"Tapi.... terkadang payah sangat nak didik hati supaya istiqamah" :(
"Memang payah. Sebab itulah usaha yang menguatkannya." ^^

Alhamdulillah respon yang baik. Alhamdulillah Allah hadirkan mereka untuk bantu aku. Alhamdulillah Allah hadirkan mereka untuk menyokong aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thanks Ya Allah.


Terkadang sedih melihat diri sendiri. Apakah benar aku ini?

"Orang yang banyak cakap macam kau ni, walau dia sedih, mulutnya tetap terus bercakap. Dia berusaha menyembukan kesedihan. Bagi dia, biarlah hanya dirinya dan Dia sahaja yang tahu."

Tapi....Berat sangat. Ujian tu berat sangat. Dugaan tu hebat.

Saat hati aku mula terbuka, waktu itu Allah menduga. Syaitan datang mencucuk jarumnya. Allah uji. Benarkah kau mampu Fatini?

Saat hati mulai mencari, saat itu Allah menguji. Sanggupkah tinggalkan mereka hanya untuk Dia? Tatkala ini aku perlu memilih antara cinta insani ataupun ilahi.

Teman, maafkan aku. Bukan niatku memutuskan silaturahim. Bukan niatku menjauh pergi. Bukan niatku ingin berpaling. Tapi niatku mencari apa yang aku kehilangan selama ini.

Bila aku sudah bersedia, bila aku sudah benar kuat, bila aku sudah mampu hadapi segalanya, saat itu aku cari korang semula.

"Indahnya hidup ni pabila ada teman yang bisa membimbing ke landasan-Nya. Tapi walau kau sendirian, ingatlah Allah itu sentiasa ada."

InsyaAllah semoga korang juga dibukakan hati untuk mencari jalan-Nya. Aaamiin.


Kepada 'kau', ya kau. Aku yang ask agar kaubaca blog ini. Dan sememangnya akuharap kaubaca. Dalam banyak-banyak orang, ya dengan kaulah yang paling kurasa bersalah. Aku banyak sakitkan hati kau. Aku banyak kenakan kau. Ya aku tau kau banyak terasa dengan aku. Maafkan aku sebab jadi kawan yang annoying buat kau. Again I'm sorry. Kau bukan kawan yang bodoh. Tapi kau kawan yang baik. Kau sanggup layan kerenah aku. Thanks for everything. Lepas kejadian tu, aku tau salah aku tak tegur kau. Tapi apa yang aku rasa waktu tu, mungkin tu yang terbaik buat sekarang. Sebenarnya aku taknak sebab kejadian tu, aku dan kau umpama bukan kawan. And again, I'm sorry. Doakan aku.

Assalamualaikum.
...